Sthig Jonasson

Lohengrin, ValdemarsviksOperan


Mäktig Lohengrin på Ångbåtskajen i Valdemarsvik
Scen: Valdemarsvik, Ångbåtskajen
Opera: Lohengrin
Musik och text: Richard Wagner
Översättning: Dag Ridderstedt
Regi: Märit Bergvall
Kostym: Ilona Autio
Scenografi: Lukas Ljungqvist
Dirigent: David Björkman
Sångare: Mikael Fagerholm, Margareta Ridderstedt, Stig Tysklind, Gunilla Stephen Kallin, Mattias Milder, Dag Ridderstedt, Mark Bartholdsson, Stephen Svanholm, Daniel Svensson, Ian Power
ValdemarsviksOperan kör och orkester
Speltid: ca 4 tim.

ValdemarsvikOperan sätter i år upp Richard Wagners mäktiga opera ”Lohengrin” i svensk nyöversättning av Dag Ridderstedt. Hans text är enkelt lättillgänglig och lägger tonvikten vid dramatiken och mindre vikt vid den poetiska dimensionen i Wagners fantastiska och romantiska historia om graalriddaren som kommer för att rädda en oskyldig.
Spelet sker utomhus på Ångbåtskajen i Valdemarsvik med vattnet precis bakom det lilla men robusta scenbygget. Det är mycket effektfullt med viken som bakgrund till spelet med roddbåtar, eldar och jonglörer som medagerande.
Handlingen förlagd till Valdemarsvik på 800-talet, en brytningstid i Sverige mellan den forna asatron och den starkt framväxande kristendomen. Kung Henrik av Östhgotherland (Mattias Mildner) har kommit till Wald i Brabank (nuvarande Valdemarsvik) för att samla en här mot en angripare och för att reda ut den interna maktkampen i Brabank efter hövdingens död. Fredrik av Trysemund (Stig Tysklind) anklagar den döde hövdingens dotter Elsa (Margareta Ridderstedt) för att ha mördat sin bror och den laglige arvingen till makten. Fredrik kräver att själv få makten i Brabank. Elsa förklarar sig oskyldig och kung Henrik beslutar att saken skall avgöras genom en strid på liv och död mellan Fredrik och Elsas förkämpe. I sista stund kommer det en vitklädd riddare (Mikael Fagerholm) i en båt dragen av en svan. Han ställer upp för Elsa, men hon får aldrig fråga om hans namn eller härkomst. Elsa accepterar och i striden besegrar den okände riddaren Fredrik, men skonar hans liv. Riddaren förklarar att Elsa är oskyldig till Fredriks anklagelser och tar henne till brud. Därefter går det över styr för Elsa som av Fredriks hustru, den onda Ortrud (Gunilla Stephen Kallin), lockas att fråga sin älskade vem han är. När riddaren tvingas berätta historien om den heliga graal avslöjar han sig som Lohengrin, riddare av den heliga graal. Då är också hans tid bland folket i Wald ute och han återvänder till graalborgen.
Ålänningen Mikael Fagerholm gör i sin första stora Wagnerroll en säker och utvecklad tolkning av titelrollen. Han har en böjlig tenor och agerar med förvånande små gester trots att utomhusteater – även opera – ofta fordrar stora utspel. Han ger ett starkt utspel i Lohengrins vånda inför Elsas fråga. Margareta Ridderstedt som gör Elsa med en god och välavvägd insats. Elsa är en osäker kvinna som vill tro på den hon älskar, men som leds in på tvivel av Ortrud och Fredrik. En av kvällens vekliga höjdpunkter är Lohengrins och Elsas vackra kärleksduett i tredje akten.
Stig Tysklind ger mäktig stämma åt den makthungrige Fredrik medan Gunilla Stephen Kallin var indisponerad men gjorde sitt bästa som den hedniska trolldomskunniga kvinnan Ortrud.
Mattias Milder gör ett gott vek som den egentligen rätt svage kung Henrik och av andra roller märks Dag Ridderstedts härold som gör vad som behövs för att spelet skall utvecklas.
ValdemarsviksOperans kör låter mycket bra och ser precis så tafflig ut som alla bönder gör när de får vapen i hand och tvingas ut i ett krig som de egentligen inte har någon del i. Orkestern, under ledning av David Björkman gör vad den kan av Wagners mäktiga musikäventyr, även om det stundom låter litet tunt.
Men det är en liten obetydlig anmärkning mot ValdemarsviksOperans stora och djärva satsning. En fyra timmar lång ”Lohengrin” utomhus fordrar att man vet vad man kan och vill förmedla. Det vet ValdemarsviksOperan.

  Sthig Jonasson
Lohengrin anländer till ValdemarsviksOperan
   
Mikael Fagerholm som Lohengrin
   
Stig Tysklind som den makthungrige Fredrik
   
Ett samtal med Mikael Fagerholm efter premiären finns här.
  ©Sthig Jonasson
Foto: Kerstin Ramdén

 

 


   

Jonasson förlag
Österängsgatan 19B,
753 28 Uppsala
Tel. 018/60 14 06
Mobil 070/582 83 65

e-post:sthig.jonasson@jora.info

 

Utlagd 2007-08-28