Teater
Intervjuer

2008
2009

2010
2011
2012
2013


Jora

Här finns mestparten av de recensioner jag skrivit under 2000-talet publicerade årsvis.
De flesta recensionerna är publicerade i Örebro-Kuriren och, under senaste åren, i Karlskoga-Kuriren och speglar genomgående min teatersyn och min bedömning av teatern och dess villkor.
Under större delen av 2005 samproducerades Örebro-Kuriren med Karlskoga-Kuriren. I slutet av oktober 2005 utkom ÖK med sitt sista nummer. Därefter finns flera recensioner publicerade i Karlskoga-Kuriren, Tidningen Åland och även i Swedish News (Scandinavian Press, Vancouver). Sedan den 1 december 2011 samproduceras Karlskoga-Kuriren och Karlskoga Tidning och därmed försvann också den breda kulturbevakningen.
Sedan 2008 finns också några recensioner också i Säffletidningen och Vasabladet.

Årets föreställningar finns på 2013.

 

Gå till år:

2008
2009
2010
2011
2012
2013


e-post: sthig.jonasson@jora.info

Uppdaterad den 2013-04-10

© Sthig Jonasson 2011