sthig med telefon Sthig Jonasson


Förlagsverksamheten

Estetik

Sthig Jonasson Duchamps Tractatus. En essä som kopplar samman Marcel Duchamps schackintresse och hans konstnärliga verksamhet med Ludwig Wittgensteins idévärld. Från Estetiska institutionen vid Uppsala universitet.
18 sid., illustrerad. Pris 150:–.

Artikeln Duchamp och schacket (Essäer) tar sin utgångspunkt från denna essä.


   

Jonasson förlag
Österängsgatan 19B,
753 28 Uppsala
Tel. 018/60 14 06
Mobil 070/582 83 65

e-post:sthig.jonasson@jora.info

 

Reviderad 2009-07-01
Priserna reviderade 2009-01-01