Folke Rogard / essäer Bilder
Essäer
Översikt
Hem
JoRa
 


Sthig Jonasson:
Folke Rogard 1899 - 1973

  Lördagen den 6 november hedrades Folke Rogards minne vid en ceremoni på Barsebäcks kyrkogård.
Folke Rogard (1899-1973) hade stort inflytande på svenskt och internationellt schack. Han var ordförande i Sveriges Schackförbund 1947-64, under denna tid knäsattes den organisation som är så djupt rotad i det svenska schackfolkets medvetande att den praktiskt taget oförändrad nu går in i nästa millennium.
Under Rogards ledning inledde förbundet också den ungdomssatsning som vi idag tar för given, men som då var unik i västvärlden.
Folke Rogard var Världsschackförbundets (FIDEs) president åren 1949-70. I sin civila gärning var han en skicklig och respekterad affärsjurist och var van vid både svåra förhandlingar och att driva frågor framåt. Denna talang hade han nytta av som FIDE-president. I det kalla krigets skugga lyckades Rogard inte enbart hålla samman utan även utveckla världsorganisationen, bl.a. genom att stärka FIDEs grepp över VM-matcherna på dam- och herrsidan.
Men Rogard hade också en djupare grund för sitt engagemang. I en intervju 1959 sade han: "Det är inte längre på grund av schacklig fanatism jag ägnar så mycket intresse åt spelet, utan därför att jag ser och vill utnyttja dess internationella möjligheter till förbrödring."
Att Folke Rogard dessutom fortsatte att i Ludvig Collijns anda själv bekosta flera turneringar, bl.a. Interzonturneringen i Stockholm 1962, lägger ännu en dimension till denne märkesman i svenskt schack.
Folke Rogard är begravd på Barsebäcks kyrkogård där SSFs ordförande Christer Wänéus lade ner förbundets krans i närvaro av bl.a. Folke Rogards dotter Monica Cronqvist och hennes make Sten och dotter Anita.
Från Sveriges Schackförbund deltog även Sthig Jonasson, Calle Erlandsson och Bo Plato.

 

Självfallet går det inte att vara ordförande i SSF utan att kunna spela schack, följande parti spelades i Stockholms SS 1943:
Rogard – Lennart Bohmgren, Aljechin: 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 d4 d6 4.Sf3 c5(?) 5.c4 Sb4 a3 Da5 7.Ld2 Lf5 8.Sh4 Lg6 9.Sxg6 hxg6 10.exd6 exd6 11.Sc3 Sc6 12.d5 Sd4 (Väldigt många drag med en och samma springare.) 13.Sb5 Db6 14.Sxd4 cxd4 15.Ld3 (Med sitt utvecklingsförsprång har vit nu en lätt uppgift.) 15.– Le7 16.0–0 Sd7 17.b4 Kf8 18.f4 Lf6 19.Kh1 Tae8 20.g4! a5 21.g5 Ld8 22.Dg4 Dc7 23.Tae1 Txe1 24.Txe1 Sb6 25.De2 Le7 26.De4 Dd7 27.Lf1 Sc8 28.Dxd4 Dg4 29.De3 f6 30.c5! Dd7 (Om 30.– dxc5 så 31.d6!) 31.Lg2 axb4 32.c6 bxc6 33.dxc6 Dc7 34.axb4 med enkel vinst för vit. (1–0)


  © 1999 Sthig Jonasson   Upp

  Bilder från minnesstunden på Barsebäcks kyrkogård finns här.