Sthig Jonasson
 
 
Nytt

Essäer
Översikt

Hem
JoRa

På vår domän: www.jora.info
finns såväl essäer som förlaget, dessutom teater- och andra scenrecensioner.

Förlaget (http://www.jora.info/forlaget)
Essäer och artiklar (http://www.jora.info)

I Förlaget finns Jonasson förlags produkter.
I Essäer och artiklar kommer huvudsakligen att publiceras texter inom schackets kulturhistoria

De två sajterna har korsreferenser men är i övrigt helt fristående.

Allt materaial är copyrightskyddat.
Detta gäller texter, bilder, diagram.

Den som vill publicera material från någon av mina sajter kan få göra det efter kontakt och uppgörelse med
Sthig Jonasson
e-post: sthig.jonasson@jora.info


Gryttjom den 5 augusti 2000.

   

    Upp

Essäer, v. 3.1