Nimzowitsch / essäer
Essäer
Översikt
Hem
JoRa
Här kommer jag att publicera delar av det material om Nizowitsch olika besök i Sverige jag arbetar med.

Sthig Jonasson:
Aaron Nimzowitsch i Sverige

Oscar Ahlund, i många år Uppsalas starkaste spelare.
Richard Enström (1887-1967) från 1911 UNTs schackredaktör.
Hjalmar Mandahl (1893-1963), schackhistoriker, styrelseledamot och hedersmedlem i Sveriges Schackförbund.
 
 
 
 

Nimzowitsch i Uppsala 1921
I början av 1921 gjorde Aaron Nimzowitsch en längre simultanturné genom Sverige. Under några hektiska månader besökte han då 22 städer spelade 552 partier med resultatet + 473 - 21 =58 (90,9 vinst-%).
Under tiden 17-20 januari 1921 vistades Nimzowitsch i Uppsala där han var gäst hos Upsala allmänna SS. Han anlände till Uppsala måndagen den 17 januari. På kvällen inledde han sitt engagemang med att hålla ett föredrag, på svenska, på Upplands nation.
I Upsala Nya Tidning (UNT) skrev Richard Engström: "Framställningen kom huvudsakligen att röra sig om betydelsen av centrum och även den i hög grad viktiga betydelsen av den öppna linjen. Föredraget, som var i hög grad intressant, mottogs med livligt bifall."
Efter föredraget spelades en mindre blixtturnering som Nimzowitsch vann.
Tisdagen den 18 januari spelade Nimzowitsch konsultationspartier mot fem tremannalag med resultatet +4 =1 (Lagerström, E. Eriksson och Östlind). Spelet försiggick på UASS lokaler på Svartbäcksgatan 7.
Under denna sejour spelade han ett av sina "älsklingspartier", återgivet många gånger:

Parti 1
G. Brodd, H. Paulsson, Hjalmar Mandahl - Nimzowitsch, Nimzowitsch försvar: 1.e4 Sc6 2.d4 d5 3.e5 f6!? 4.Lb5 Lf5 5.Sf3 Dd7 6.c4!? (Ett misslyckat försök att gardera en framtida svaghet på d5.) 6.- Lxb1! 7.Txb1 0-0-0 8.cxd5 Dxd5 9.Lxc6 Dxc6 10.0-0 e6 11.Le3 Se7 12.De2 Sd5 13.Tfc1 Dd7 14.Tc4 Kb8 15.Dd2 Tc8 (Svart säkrar ställningen innan har övergår till den aktiva fasen.) 15.Se1 Le7 17.Sd3 Thd8 (Illustrerar en av huvudpunkterna i Nimzowitsch teorier: alla strategiskt viktiga punkter skall övertäckas.) 18.Dc2 f5 19.Tc1? (Det rätta var 19.b4 som Nimzowitsch kunde ha besvarat med 19.- b6 20.Sc5 Lxc5 21.bxc5 c6, eller 19.- b5 20.Tc6 Kb7 21.Sc5† Lxc5 22.Txc5 Sb6 följt av c6.) 19.- g5 20.Sc5 Lxc5 21.Txc5 Tg8 22.De2 h5! 23.Ld2 h4 24.a4 g4 25.a5 a6 26.b4 c6! 27.Tb1 Df7 28.Tb3 f4 De4 f3! 30.Tc1 fxg2 31.Kxg2 Tcf8 32.Tf1 g3! 33.hxg3 hxg3 34.f4 Se7 35.Le1 (På 35.Txg3 följer 35.- Sf5! 36.Tg5 Txg5† och 37.- Sh4†.) 35.- Sf5 36.Th1 Tg4 37.Lxg3 Dg6 38.De1 Sxg3! 39.Txg3 Tfxf4 40.Thh3 Txd4 41.Df2 Txg3† 42.Txg3 De4† 43.Kh2 Dxe5 44.Kg2 Dd5† 45. uppgivet (0-1)

Parti 2
Nedanstående parti påstås i TfS felaktigt vara spelat i Örebro, i själva verket var det ett av de konsultationspartier som spelades den 18 januari.
Erik Andersson, O. Öberg och Richard Enström - Nimzowitsch, franskt: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.Ld3 Sc6 5.Se2 Sge7 6.0-0 0-0 7.e5 Sf5 8.Le3 f6 9.Lxf5 exf5 10.f4 Le6 11.Sg3 Lxc3 12.bxc3 Sa5 13.Dd3 Dd7 14.Tf3 g6 15.Se2 Tf7 16.h4 h5 17.Kh2! Taf8 18.Tg3 Kh7 19.Sg1! Tg7 20.Sf3 Da4 21.exf6 Txf6 22.Sg5† Kg8 23.Lg1 Sc4 24.Te1 Ld7 25.Sf3 Lb5 26.Dd1 Dxa2 27.De2 Sd6 28.De5 Se8! 29.Sd2 Td6! 30.c4 Ld7 31.Tc3 Sf6 32.cxd5?? (Ett svårt förbiseende, men även efter 32.De2 Te6 33.Dd1 Tge7 är vits spel utsiktslöst.) 32.Sg4† 33. uppgivet (0-1)

Onsdagen den 19 januari gav Nimzowitsch en simultanuppvisning på Upplands nation. Föreställningen började kl. 19.00 och avslutades efter fem timmar med resultatet + 23 - 4 = 7.
Vann gjorde Lagerström, Richard Enström, E. Anderssom och D. Gustafsson medan Primus Wahlmark, G. Brodd, Knapp, Stolt, Oscar Ahlund, B. Gustafsson och W. Lundell spelade remi.

Parti 3
Nimzowitsch - Richard Enström, sicilianskt, 1.e4 c5 2.c3 d5 3.cxd5 Dxd5 4.d4 e5 5.dxe5 Dxe5† 6.Le2 Sf6 7.Sf3 Dc7 8.0-0 Le7 9.c4 Ld7 10.Sc3 0-0 11.Lg5 Lc6 12.Dd2 Sbd7 13.Tad1 Tad8 14.Df4 Dxf4 15.Lxf4 Tfe8 16.Lc7? Tc8 17.Ld6 Lxd6 18.Txd6 Se4 (Enström lyssnade på Nimzowitsch föredrag den 17 januari och drog lärdom, så här kommenterar han själv textdraget: "I det föredrag som herr Nimzowitsch höll vid sitt uppsalabesök, gavs bl.a. exempel på en strategi där anfallet riktas inte direkt mot den svaga punkten utan mot fiendens försvarspjäser. Svart använder nu ett sådant stridssätt och tar bort Sc3 som försvarar e2.") 19.Sxe4 Txe4 20.Ld3 Tg4 21.h3(!) Tf4 22.Te1 Kf8 23.Lf1 Te8 24.Txe8† Kxe8 25.Se1 Sf6 26.Sc2 Se4 27.Td1 Txf2 28.Tc1 Td2 29.b4 Sg3 ("Temat spel mot försvar återkommer även här. Lf1 som garderar g2 röjs undan.") 30.b5 Le4 31Se3 Se2† 32.Lxe2 Txe2 33.Tc3 Txa2 34.g4 Kd7 35.Kf1 Ke6 36.Ke1 Ke5 37.Sd1 Kd4 38.Te3 Ta1 (Förhindrar varianten Txe4† Kxe4 följt av Sc3† och Sxa2.) uppgivet (0-1)

Partislut  
 
Nimzowitsch - D. Gustafsson
1.Sf6 Tc6! 2.b3 Sxc3† 3.Kb2 Da5 4.a3 Lf5 5.Sxg8 Sd1† 6.Kb1 Lxc2† 7Ka2 Lxb3† 8.Dxb3 Dd2† med efterföljande matt. (0-1)
    Nimzowitsch i Örebro 1934.

UNTs reportage, som f.ö. återfanns på första sidan, avslutades med en något uppseendeväckande upplysning om Nimzowitsch humör: "Antalet spelare var ju ej så stort, men det måste dock anses som en kraftprestation att under närmare fem timmar vandra från parti till parti och därunder i stort hålla samtliga partier och i dessa gjorda drag i huvudet. Det synes dock ej nämnvärt ha tagit på hans kondition och det oförbrännerligt goda humör han under vistelsen här visat, bibehöll han hela tiden. Detta goda lynne tog sig vid mer än ett tillfälle uttryck i både vitsiga och skämtsamma anmärkningar över uppkomna ställningar eller gjorda drag." Annars får man oftast till livs en nervig och lätt ilsksint Nimzowitsch, men här var det tvärtom.
[Varför Nimzowitsch skulle minnas de gjorda dragen är väl litet förvånande, om det inte var så att den utbredda ovanan att analysera dragen direkt på brädet, fick partierna att anta häpnadsväckande ställningar och att det då kunde vara till fördel om Nimzowitsch kunde rekonstruera ställningen. Det kan ju också vara så att det här gav litet av geninimbus åt Nimzowitsch.]

   
  Nimzowitsch i Örebro
 

Stormästarens ankomst till Örebro föregicks av en liten reklam-kampanj. Redan den 23 januari fanns i Örebro-Kuriren och Nerikes Allehanda en blänkare med texten: ”Nimzowitsch kommer!” och den 26 berättade annonser mer om arrangemanget – som att inträdet var en krona.
Nimzowitsch anlände till Örebro vid lunchtid den 28 februari 1921. Han möttes på järnvägsstationen av representanter för arrangörs-klubbarna ÖSS och Örebro Arbetareförenings SS. På eftermiddagen spelade han (i varje fall) ett konsultationsparti innan det var dags att möta örebroarna på allvar.
Uppvisningen började kl. 19 i sällskapets klubblokaler på Träd-gårdsgatan 28 där han mötte 36 motståndare inför ett hundratal åskådare.
Nerikes Allehanda skriver: ”Man märkte genast med vilken snabb-het och säkerhet stormästaren gjorde sina drag. Även i mera inveck-lade ställningar använde han sällan mer än 8–10 sek. betänketid för vilket fordras en i hög grad tränad positions- och kombinationsblick.” NA räknade också ut att han i genomsnitt använde 7 ½ minut per parti.
På 4 ½ timme var han klar med resultatet +28 –3 +5.
Förlusterna fick han mot: N. Rydberg, Einar Pettersson (senare med tillnamnet ”Spielmann”) och S. Canow (då Örebros starkaste spelare).
Remi fick: E. Vallzén, H. Eriksson, Jakob Ekelund, O. Olsson och S. Högman (ÖASS).


   
 

 

  © 2008 Sthig Jonasson   Upp