Lasker / essäer
Essäer
Översikt
Hem
JoRa
Denna essä är publicerad i Tidskrift för Schack nr 5 och 6 1999.


Sthig Jonasson:
Lasker i Sverige

 
  1920

Emanuel Lasker var den förste världsmästare som besökte Sverige. I januari 1920 kom han till Skåne på inbjudan av Axel Lindström, Sydsvenska Dagbladet/Snällpostens driftige schackredaktör.
Lasker anlände till Malmö lördagen den 3 januari tillsammans med hustrun Martha och spelade samma dag ett uppvisningsparti mot Birger Owesson, Skånes då starkaste spelare. Partiet spelades på Malmö SK och började klockan 18. Spelarna satt i ett eget rum medan åskådarna kunde följa partiet på ett demonstrationsbräde i en angränsande lokal.

Parti 1
Birger Owesson Lasker, spanskt: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0–0 d6 5.d4 Ld7 6.Sc3 Le7 7.Te1 exd4 8.Sxd4 0–0 9.Lxc6 bxc6 10.Lg5 h6 11.Lh4 Te8 12.Dd3 Sh7 13.Lxe7 Txe7 14.f4 Db8 15.b3 Db6 16.Sa4 Da5 17.Dc3 Dxc3 Sxc3 Tae8 19.Te2 Sf6 20.Tae1 c5 21.Sf3 Lc6 22.Sd2 Kf8 23.Kf2 Sg4† 24.Kg3 Sf6 25.Kf2 Sg4† 26.Kg3 f5 27.h3

(Inte exf5 för Se3!) 27.– Sf6 28.exf5 Sh5† 29.Kf2 Sxf4 30.Txe7 Txe7 31.Txe7 Kxe7 32.Sde4! Sd5 (Lasker ansåg efter partiet att 32.– d5 var bättre med argumentet att svart har vinstchanser efter 33.Sxc5 Kd6 34.Sd3 Sxd3 35.cxd3 Ke5 36.Se2 Lb5 37.Ke3 c5 38.d4† cxd4 39.Sxd4 Lf1 etc.) 33.Sxd5 Lxd5 34.Sc3 (Inte nödvändigt, med Ke3 hade vit kunnat behålla springaren i centrum eftersom svart med sin dubbelbonde inte gärna kan byta bort löparen.) 34.– Lc6 35.g4 Kf6 36.Ke3 Ke5 37.Se2 d5 (Lasker menade att inte heller 37.– Le4 ger mer än remi, t.ex. 38.c4 c6 39.Sf4 d5 40.Se6 d4† 41.Kd2 g6 42.Sxc5 gxf5 43.gxf5 Lxf5 44.h4 Kf4 45.b4 Kg4 46.Sb3 Kxh4 47.Sxd4 Ld7 48.b5 etc.) 38.c3 h5 39.a4 a5 40.Kd3 h4 41.Ke3 efter en halvtimmes funderande bjöd Lasker remi, vilket omedelbart antogs. (1/2–1/2)

Owesson använde 1 tim 30 min och Lasker 2 tim 25 min.
Lasker kommenterade i SDS: "Partiet visar att de vita pjäsernas förare är en mästare med starkt utpräglad intelligens, och som är vuxen alla ett partis ställningar av olika slag och som därför berättigar till goda förhoppningar."
Även Martha Lasker kommenterade Owessons spel. Hon sade, enligt SDS, att "han är min man värdig motståndare, det ser jag på min mans eftertänksamma min och det finner jag av min mans grundliga betänketid".
Dagen därpå, söndagen den 4 januari, gav Lasker simultan på Malmö SK mot 25 spelare. Resultatet blev +20 =5 (90%) efter 6 ½ timmes spel. En del tyckte att Lasker spelade alltför långsamt och jämförde med Owesson som veckan innan mött jämförligt motstånd och på 3 ½ timme nått resultatet +22 –2 =4.
Nå, remi mot Lasker fick teckningsläraren Folke Rolff, Österholm, Lindgren, Lindskog och Sigurd Clausén.
Efter den korta visiten for paret Lasker vidare mot Holland. Språkmannen och filologen Per Wieselgren (1900–89) skrev senare: "I Berlin odlade han sin trädgård, i Haag hade han sitt hem."

    Upp
  1923

Helsingborg
Söndagen den 21 oktober firade Helsingborgs SS ett förtida 20-års-jubileum (sällskapet bildades den 4 november 1903) och inbjöd Lasker till firandet. I samband med det arrangerades en simultanturné i södra och västra Sverige.
Lasker anlände till Helsingborg lördagen den 20 oktober och inledde med att spela ett konsultationsparti mot några av Helsingborgs starkaste spelare.


Parti 2
A. Strandmark, A. W. Olsson, C. Hellman, A. Mattsson Lasker, sicilianskt: 1.e4 c5 2.Sf3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sc3 e6 5.d4 Da5 6.Ld2 cxd4 7.Sb5 Db6 8.c4 dxc3 e.p. 9.Sxc3 Sc6 10.Lc4 Sxc3 11.Lxc3 Lb4
12.0–0 Lxc3 13.bxc3 Dc5 14.De2 d6 15.exd6 Dxd6 16.Tfd1 De7 17.Td2 0–0 18.Tad1 a6 19.Se5? (En onödig förenkling, efter 19.De4 behåller vit sitt utvecklingsförsprång, t.ex. 19.– Td8 20.Txd8† Sxd8 21.Dd4 Sc6 22.Db6 med hotet Se5.) 19.– Sxe5 20.Dxe5 b5 21.Ld3 Ta7 22.Le4 Tc7 23.Td6 Tc4 24.Ld3 Ta4 25.Lb1 Df6 26.Dxf6 gxf6 27.Td8 Tc4 28.T8d3 Lb7 29.Tg3† Kh8 30.Te3 Tfc8 31.Tc1 b4 32.f3 Ld5 33.Kf2 Txc3 34.Texc3 Txc3 35.Txc3 bxc3 36.Ke3 c2 37.Lxc2 Lxa2 och svart vann efter ytterligare några drag. (0–1)

Söndagen den 21 oktober gav Lasker simultan på restaurang Högvaktens festvåning. Uppvisningen började kl 13.15. Bland deltagarna märktes också spelare från Landskrona, Arlöv, m.fl. Helsingborgs Dagblad skriver att Lasker vandrade "tigande fram och åter mellan de olika spelpartierna [sic!] utan att förtröttas, bolmande den ena cigarren efter de andra".
Efter 7 ½ timmars spel var resultatet +29 =2 (96,8%). Skälet till att det tog så lång tid menade SDS var att: "Partierna voro anlagda såsom positionsspel och genomsnittligt grundade på att giva den spelande en lektion i modernt schackspel."
De båda remierna fick A. Mattsson och engelsmannen S. Y. Harrwich som då verkade i Landskrona.
I några partier var Lasker illa ute, Landskrona-Posten skriver: "Klubbens [Landskrona SK] yngste spelare Åke Rygård hade faktiskt vinst på sitt parti med icke mindre än tre bönders övervikt, men distraherad av de omkringståendes prat gjorde han ett feldrag och förlorade därigenom partiet." Helsingborgs Dagblad noterar att det gick ännu snöpligare för sällskapets ordförande brandmästaren A. W. Olsson "vilkens vinstställning gick förlorad då han ett ögonblick blev bortkallad från spelbordet". När inte motståndaren var där för att göra sitt drag sköt Lasker helt sonika ihop pjäserna – och noterade ännu en vinst.
Efter matchen bjöd sällskapet på jubileumsmiddag på restaurangen. Det utbringades skålar och tal hölls av bl.a. brandmästare Olsson, professor Ernst Kock (tidigare ordförande i Sydsvenska SF). Per Wieselgren föredrog ett hexameterode där han bl.a. tog upp Laskers filosofiska tankegångar i verket "Die Philosophie des Unvollendbar" med:

Nu till filosofin! Som mene tekel stod skrivet
fordon på konungens vägg, så ljuder Er varnande stämma
långt in i fackfilosofernas krets: "Gören bättring i tide!
Släng hypotetiska grubblet! Ty människan mäktar ej lösa
nånsin den hårdknut, som mänskligt förstånd ej heller har skapat.
Fulländbar är icke världen, men skarpt vi måste den pröva.
Ren och obetvinglig logik oss hjälpe till rätta."

På liknande sätt gick det på i många strofer och i TfS 1944 – efter ett drygt decennium präglat av nazistisk högretorik – skriver Wieselgren lätt självironiskt om sin diktarmöda: "Det tyska språket lämpar sig ju ut utmärkt för allsköns svada, så mitt anförande gjorde sig nog bättre i den språkdräkt det framfördes och festföremålet blev i vart fall rört av den ohöljda beundran som avspeglades däri."
Bergsingenjören Hans Rygård (ordförande i Landskrona SK) kom med en schackpedagogisk programförklaring:

Det är ej så att schackspelet bör förbehållas några få, därtill alldeles särskilt lämpade individer.
Så lämpar det sig för de unga i våra folkskolor och i läroverkens lägre klasser, liksom för kroppsarbetare och biträden på kontor och i butiker. –

Vi se nu, att schackspelets uppfostrande kraft börjat förstås i allt vidare kretsar och att de flesta rekryterna nu komma från arbetarens led. På grund härav kunna vi t.o.m. hoppas, att schackspelet i framtiden skall ingå som ett pedagogiskt medel i folkskolans tjänst –
–.
Alla som arbeta på att sprida kännedom om och intressera för schackspelet bland de breda folklagren arbeta sålunda även i viss mån för människornas lyckligare framtid.

Även Lasker höll tal och fick som minne av festligheterna ett fickschackspel.

Göteborg
Efter att ha vilat ut i Helsingborg tog Lasker tåget till Göteborg dit han anlände på kvällen tisdagen den 23 oktober.
Dagen därpå, den 24 oktober, spelade han simultan i Göteborgs SFs lokaler i Sjöfartshuset, Skeppsbroplatsen 1, och det kostade 2 kronor att vara åskådare.
Föreställningen började kl.19 med att Martin Andersson hälsade den celebre gästen välkommen med ett stålblankt romarcitat: "Ave, Caesar imperator, morituri te salutant!"
Lasker mötte 30 motståndare som huvudsakligen var klass I- och klass II-spelare. Han hade själv satt gränsen och sålunda garderat sig mot alltför starkt motstånd, å andra sidan spelade han vartannat parti svart. (Vilket då var det gängse bland simultangivare.)
Första vinsten kom efter tre timmar då en olycklig göteborgare inte var klar att göra sitt drag. Lasker accepterade inga pass utan krävde vinst i partiet. Sedan gick det trögare och det drog ut på tiden till omkring 03.30 på morgonen (8 ½ timme) och både åskådare och spelare var uttröttade.
Mer allmänt väckte Laskers arvode på hela 200:
– (i dagens penningvärde omkring 5 000 kronor) förundran. Det var mycket pengar. Nå, det var han nog värd, resultat blev +21 –2 =7 (81,7%).
Vann gjorde Fritz Andersson (ende från mästarklassen) och F. G. Ohlsson. Remi: Karl Johansson, Eric Jonsson, Josef Nilsson, Ewert Carlsson, S. Moberg, Harry Aurell och Edvin Andersson.
Det här var givetvis en begivenhet av hög dignitet så nästan hela göteborgseliten fanns bland åskådarna, bl.a. Karl Berndtsson, Allan Nilsson och sverigemästaren Gustaf Nyholm (som under några år då bodde i Göteborg).
Många klagade på att Lasker spelade alltför långsamt. Ny Tids schackredaktör Knut Robertsson konstaterade dock att visserligen tog Lasker god tid på sig, men "detta uppvägas av så mycket större gedigenhet i spelet". Robertsson menade att: "I varje fall får hr Laskers besök anses som ett verkligt stort schackevenemang, som med all säkerhet skall komma att verka i den riktning som var avsedd: en ytterligare uppslutning av intresserade till våra schacksammanslutningar och en ytterligare förkovran i skicklighet bland redan befintliga utövare."
Och det var just det som var meningen. Simultanuppvisningar var ett pedagogiskt hjälpmedel för att öka spelstyrkan och för att sprida och popularisera schacket.

Parti 3
Fritz Andersson Lasker, dambondespel: 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3 Se4 8.Lxe7 Dxe7 9.Ld3 Sxc3 10.bxc3 d6 11.0–0 Sd7 12.e4 0–0 13.Te1 c5 14.e5 Tad8 15.De2 dxe5 16.dxe5 Tfe8 17.Tad1 Sf8 18.g3 Td7 19.Sd2 Ted8 20.Le4 Lxe4 21.Sxe4 Txd1 22.Txd1 Txd1† 23.Dxd1 Dd7 24.Sd6 Sg6 25.f4 Se7 26.Df3 Dc6 27.Dd3 Da4 28.Sb5 Sf5? 29.g4 Sh4 30.Dd8† Kh7 31.Dxh4 Dxc4 32.Sd6 Dxf4 33.Dg3 Dc1† 34.Kg2 Dd2† 35.Kh3 Dxa2 36.Dd3† Kg8 37.Sc8 f6 38.Dd8† Kf7 39.De7† Kg6 40.De8† Kg5 41.Kg3 fxe5 42.h4† Kf6 43.Df8† uppgivet (1–0)

Uddevalla
I Uddevalla fredagen den 26 oktober gick det fortare, på 4 ½ timma spelade Lasker till sig +24 –1 =1 (94,2%). Vinst: A. Rönnau. Remi: Hamberg.
Spelet försiggick i Folket hus, B-salen. I partiet mot Rönnau satte Lasker bort damen redan i sjunde draget(!) men satsade sedan på ett angrepp som så när hade slagit igenom.

Trollhättan
Trollhättan söndagen den 28 oktober blev åter en tuff match för Lasker. Inte minst därför att trollhättespelarna fått förstärkning utifrån. Resultatet efter sju timmars kamp blev +25 –1 =5 (88,7%).
Vann gjorde Ernst Jarl och remi spelade Ernst Bernflyckt (Mellerud), S. Simonsson (Köpmannabro), C. Ljungkvist, G. Andersson och G. Blomberg.

Alingsås
Turnén avslutades i Alingsås tisdagen den 30 oktober där Lasker mötte 29 spelare (16 från Alingsås SS, 4 från Herrljunga SS och de resterande från andra föreningar) i NTO-salen, inför ett femtiotal åskådare.
Ordförande Arthur Mannergård hälsade Lasker välkommen och avslutade med orden: "Det måste givetvis anses rätt förmätet av oss, vanliga dilettanter, att våga en dust med den europeiska schackvärldens störste son, men i den förhoppningen, att Ni ej skall finna segern i Alingsås alltför lättköpt, ber jag att å detta sällskaps vägnar få hälsa Eder varmt och hjärtligt välkommen till vår stad." (Läs hela anförandet här.)
Lasker tackade för de vänliga orden och på 4 ½ timme vann han samtliga 29 partier.

Lund
Återresan till Tyskland gick i betydligt lugnare takt än den snabba simultanturnén. Lasker återvände till Göteborg där han stannade en dag innan han torsdagen den 1 november fortsatte till Lund. Där hade Per Wieselgren ordnat en sammankomst på Filosofiska Föreningen lördagen den 3 november.
Lasker höll ett föredrag med titeln "Die Logik des Unvollendlich" som byggde på han matematiska filosofi, som i sin tur var påverkad av den tyske matematikern Georg Cantor (1845–1918). Lasker hävdade att människosläktet var på väg mot en macheidisk människotyp (kämpens ättling, efter grekiskans makhé ´kamp´ (macho)) och att människans handlande skulle styras av den matematiska logiken.
Oturligt nog inföll Laskers föredrag vid samma dag och tidpunkt som Akademiska föreningen hade sin högtidssammankomst. Lasker som förväntat sig en givande diskussion blev besviken när många åhörare lämnade mötet för att hinna till festen. Wieselgren skriver: "En gammal och originell matematikprofet retade Lasker med ett något korkat inlägg, som visade att han inte följt med tankegången."
Söndagen den 4 november for Lasker vidare till Berlin via Malmö och Köpenhamn.

 
Lasker, omkring 1925.
Upp
  1927
I
början av 1927 engagerades Lasker av Norges SF till en längre simultan- och föreläsningsturné i Norge. På återvägen till Tyskland gav han fyra simultaner i Väst- och Sydsverige.

Göteborg
Lasker kom till Göteborg från Oslo på eftermiddagen onsdagen den 9 mars och höll på kvällen en föreläsning över "Den kommande evolutionen i schack" inför ett ganska litet men intresserat auditorium på Valand. Erik Olson tolkade Laskers föredrag som formade sig till en dyster framtidsprofetia.
Lasker hävdade att schacket nu [1927, alltså] hade kommit så långt att dess möjligheter var uttömda och i fortsättningen skulle alla partier (mellan mästarna) sluta med remi. Sin tes illustrerade han med partiet mellan Capablanca och Spielmann från första ronden av den just då pågående turneringen i New York. Partiet blev remi trots att "båda parterna är utpräglade angreppsspelare och vid detta tillfälle gjorde sitt yttersta för att komma till ett positivt avgörande".
När det gällde de hypermoderna idéerna – som de förfäktades av bl.a. Nimzowitsch, Reti och Breyer – menade Lasker att dessa inte utvecklat spelet utan att de endast "sökt nya vägar inom redan uppnådda gränser".
Räddningen undan remidöden låg i att förbättra möjligheterna till vinst, t.ex. genom att ta bort rockaden, och i förändringar i poängsystemet. Lasker föreslog att varje parti skulle vara värt 10 poäng. Dessa skulle fördela sig så att vinst skulle räknas som 10 poäng, den som tvingade till sig patt skulle få 8 poäng och att "tvinga till sig" vanlig remi skulle ge 6 poäng. På den negativa sidan skulle förlust betyda 0 poäng, den som tvingades till patt skulle få 2 poäng och den som tvingades till remi 4 poäng.
Några tolkningsproblem om vem som "tvingade till sig remi" och vem som "tvingades till remi" verkade Lasker inte se. Föredraget gav inte upphov till någon diskussion vare sig på mötet eller i pressen efteråt. Man såg med överseende på hans hugskott.
Efter föredraget inbjöd Göteborgs SF till supé på Valand för Lasker och ett 50-tal gäster.
Torsdagen den 10 mars kl. 19.30 var det dags för simultan också den på Valand, i lilla ordenssalen. Lasker mötte åter 30 spelare inför ett hundratal åskådare. Den här gången lät han spelarna rådgöra med varandra eller åskådarna, väl medveten om att det snarare skulle försämra än förbättra deras chanser.
Göteborgs-Tidningen skrev: "Dr Lasker med sin världsberömda cigarr i handen gick laget runt. Han betänkte sig aldrig ett ögonblick såg det ut. De första dragen utfördes i hastig takt. Han var igång i ett. Från bräde till bräde gick han, en hastig blick på situationen och sedan ett drag utan att blinka."
Vid tiotaget tog spelarna en smörgåspaus och sedan fortsatte föreställningen till framåt 03.30 på natten. Åter klagade en del på att Lasker spelade alltför långsamt. Nå, resultatet blev goda +22 –4 =4 (80%).
Vinnare blev Karl W. Henriksson, Elof Olsson, John Björnsson och Evert Karlsson. Remi spelade Wilhelm Bohman, Reimar Nilsson, Elof Lund och Folke Malmer.

Parti 4
Karl W. Henriksson Lasker, skotsk gambit: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Sf6 5.0–0 d6 6.Sxd4 Le7 7.Sxc6 bxc6 8.Sc3 0–0 9.Ld3 Sd7 10.f4 Sc5 11.f5 Lf6 12.Le3 Sd7 13.Dd2 Se5 14.h3 Te8 15.Tae1 a5 16.Se2 La6 17.Sf4 Sc4 18.Lxc4 Lxc4 19.Tf3 Lxa2 20.Ld4 Lc4 21.Sh5 Le5 22.f6! Lxd4† 23.Dxd4 Te5 24.Sxg7 La6 25.De3 Kh8 26.Dh6! Df8 27.Tf4 Tb8 28.Th4 Dg8 29.Te3 uppgivet (Svart kan naturlivis inte förhindra Tg3 följt av Sf5.) (1-0)

Karlskrona
Från Göteborg fortsatte Lasker till Karlskrona där Blekinge SF stod som värd.
Lasker anlände med tåg klockan 22.45 den 11 mars och eskorterades till stadshotell av Blekinge SFs ledning, bl.a. ordföranden bagarmäs-taren Alfred Olsson, läraren Ragnar Petersson och civilingenjören Yngve Johansson. Karlskrona-Tidningens utsände uppfattade Lasker som "en personlighet av särskilda mått – den lilla kraftigt byggda gestalten, de om mäktig energi vittnande anletsdragen och de livlig spelande ögonen".
Simultanmatchen spelades söndagen den 13 mars på Frimurarekällaren mot 30 av länets bästa spelare. Matchen inleddes kl. 14.00 med att Lasker hälsades välkommen av Yngve Johansson och så gick det igång och fortsatte fram till 19.00 då man tog en kaffepaus, då var fortfarande ännu inget parti avgjort. Men snart nog började resultaten droppa in och vid midnatt avslutades "den största schackdagen i Karlskronas annaler" med resultatet +23 –2 =5 (85%).
Vann gjorde Hugo Andersson (Ronneby) och H. Källsson: Remi fick Gösta Johansson, Yngve Johansson, John Tiljander (Karlshamn), Karl Hansson och Karl Linné.
Karlskrona-Tidningen ger en livfull bild av Lasker som simultangivare:

I hastigt tempo passerade den lille mannen de 30 borden – ett orienterande ögonkast över brädet, en blick på motspelaren då och då kanske såvida denne funnit ett för mästaren oväntat och starkt drag, en plötslig tankeblixt, ett drag. Det ligger ändå en fläkt av mäktig storvulenhet och schackspelet och särskilt över en simultanmatch, en enda intensivt och oupphörligt arbetande hjärna mätande sitt tänkande mot massans. – – – Det är en lek för honom detta, en slags motionsövning i den tankesport, som mer än någon annan är berättigad till hedersbeteckningen ´spelens spel´. – – – Någon gång fick han stanna särskilt länge inför ett bord, där han kunde riskera debacle, och det hände då, att han stödde sig på armbågen och – tänkte! Annars fick man knappast någon uppfattning om att det var en kamp för honom, ´flytten´ kommo till synes mekaniskt lugnt."

Parti 5
Hugo Andersson Lasker, damgambit: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Sc3 Sc6 5.Sf3 Sf6 6.Lf4 e6 7.e3 Le7 8.Tc1 0–0 9.Ld3 Ld7 10.0–0 Db6 11.De2 Tfc8 12.Se5 Sxe5 13.Lxe5 Se8 14.Tc2 Ld6 15.f4 f6

16.Df3! Lf8 17.Dh3 g6 18.Sxd5! exd5 19.Dxd7 Td8 20.Dh3 fxe5 21.fxe5 Lg7 22.Tfc1 Db4 23.De6† Kh8 24.Tf2 Db6 25.De7 h6 26.Df7 Tac8 27.Txc8 Txc8 28.Tc2 Sc7 29.e6 Tf8 30.Dxg6 uppgivet (1–0)

Parti 6
H. Källsson Lasker, dambondespel: 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 c5 4.e4 Db6 5.Lxf6 gxf6 6.d5 Dxb2 7.Sd2 Lh6 8.Le2 b6 9.0–0 0–0 10.Sc4 Dc3 11.Tb1 f5 12.e5 La6 13.Tb3 Dxc4 14.Lxc4 Lxc4 15.Sh4 Lxd5 16.Tg3† Kh8 17.Dh5 Lf4 18.Th3 h6 19.g3 Tg8 20.Dxf7 Tg7 21.Sg6† Kh7 22.Sf8† Kh8 23.Sg6† Kh7 24.Sf8† Kh8 25.Dh5 Sc6 26.Sg6† Txg6 27.Dxg6 Sxe5 28.Df6† Kh7 29.gxf4 Tg8† 30.Tg3 Sf3† 31.Kg2 Se1†† 32.Kh3 Lg2† 33.Txg2 Sxg2 34.Df7† Tg7 35.Dxg7† Kxg7 36.Kxg2 Kf6 37.Kf3 d5 38.Tg1 b5 39.Tg8 uppgivet (1–0)

Parti 7
Lasker Yngve Johansson, Wienerparti: 1.e4 e5 2.Sc3 Lc5 3.Lc4 Sc6 4.f4 d6 5.d3 a6 6.Sf3 Sf6 7.f5 Sa5 8.a3 Sxc4 9.dxc4 h6 10.h3 Ld7 11.g4 Lc6 12.De2 De7 13.Th2 Sh7 14.h4 Sf6 15.Tg2 Ld4 16.Sd5 Lxd5 17.cxd5 Lb6 18.Ld2 h5 19.g5 Sg4 20.0–0–0 f6 21.Kb1 0–0–0 22.c4 Tdg8 23.g6 Kb8 24.Lc1 Tc8 25.Se1 c6 26.Sd3 cxd5 27.cxd5 Ld4 28.Td2 Dc7 29.Tc2 Db6 30.Dd1 Tc7 31.Txc7 Dxc7 32.Db3 Tc8 33.Tc2 Dxc2† 34.Dxc2 Txc2 35.Kxc2 Le3 36.Lxe3 Sxe3† 37.Kd2 Sc4† 38.Ke2 Kc7 39.Sf2 Kd7 40.Sh1 Sxb2 41.Sg3 Ke7 42.Sxh5 Kf8 43.Sg3 Sc4 44.a4 Sb6 45.a5 Sc4 46.Kd3 Sxa5 47.Kc3 b6 48.Sf1 Sb7 49.Sd2 Sc5 50.Kb4 Ke7 51.h5 Sd3† 52.Kc3 Sc5 53.Kb4 Sd3† 54.Kc3 remi. (1/2–1/2)

Parti 8
Carl Hansson Lasker, preussiskt: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 Sxe4 5.Sxe4 d5 6.Lb5 dxe4 7.Sxe5 Dd5 8.Lxc6 bxc6 9.Sg4 f5 10.Se3 Df7 11.d3 f4 12.Sc4 Le6 13.0–0 Lxc4 14.dxc4 f3 15.gxf3 exf3 16.Kh1 Le7 17.Dd4 0–0 18.Tg1 Tad8 19.De4 Lf6 20.Dxc6 Le5 21.Dh6(!) Td1 22.Dg5 Txg1† 23.Kxg1 Te8 24.Le3 Dxc4 25.Dh5 Te6 26.Td1 Lf6 27.Dxf3 Dxc2 28.Dd5 Dc6 29.Dxc6 Txc6 30.Tc1 Txc1 31.Lxc1 (Här bjöd vit remi, men Lasker avböjde.) 31.– Kf7 32.b3 Ke6 33.Le3 a6 34.Kf1 Kd6 35.f3 och efter ytterligare några få drag accepterade Lasker remi.
(1/2–1/2)

Efter matchen bjöds på supé på Stadshotellet där Lasker hyllades och han förklarade att han mött oväntat – men glädjande – hårt motstånd.
KT avslutar sitt reportage med: "Det var slut omsider, och schackentusiasterna troppade av från slagfältet. Helt säkert var dagens store men helt i deras tankar, då de i natt gingo till sängs, den lille mannen med den släpande gången, det gråsprängda håret, de livligt spelande ögonen och – havannacigarrerna."

Malmö
Nästa anhalt blev Malmö där Lasker den 15 mars mötte 10 av stadens främsta spelare i en klocksimultan på Druidorden, Västergatan 3.
Resultatet blev +6 –1 =3. Lasker förlorade på tid mot F. Landgren och spelade remi mot K. Söderberg, G. Sjögren och Bror Engholm.
Alla var inte lika imponerade av Laskers resultat, i Arbetet skrev Victor Sjöberg: "Det bör stå klart för alla amatörspelare att 20 drag per timma och kontroll första timman är ett stort plus för yrkesspelaren, ett handicap vi få ge, då det borde vara tvärtom."

Parti 9
K. Söderberg Lasker, damgambit: 1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.e3 e6 5.Sc3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Ld3 0–0 8.b3 c5 9.cxd5 exd5 10.Lb2 cxd4 11.Sxd4 Se5 12.0–0 Sxd3 13.Dxd3 Te8 14.Sf3 Lg4 15.Se1 Tc8 16.Sb5 Lb8 17.Lxf6 Dxf6 18.Sd4 a6 19.Sef3 h6 20.Tac1 La7 21.Tc2 Txc2 22.Dxc2 Tc8 23.Dd2 De7 24.Tc1 Tc7 25.h3 Le6 26.Sxe6 fxe6 27.Se5 Lb8 28.f4 La7 29.Kf2 Lc5 30.Dd3 Ld6 31.Txc7 Dxc7 32.Sf3 Kf7 33.Sh4 Le7 34.Dg6† Kf8 35.Sf3 Lf6 36.g4 d4 37.Sxd4 Lxd4 38.exd4 Dxf4† 39.Kg2 De3 40.Dc2 Ke7 41.Dc7† Kf6 42.Dxb7 De2† 43.Kg3 Dxa2 44.Df3† Ke7 45.Kh4 Dc2 46.Db7† Kf6 47.Df3† Kg6 48. remi (1/2–1/2)

Falkenberg
Lasker avslutade sitt engagemang på Stadshotellet i Falkenberg, onsdagen den 16 mars inför en publik på hundratalet personer. Även om han då spelade snabbare än tidigare var det några av falkenbergsspelarna som gjorde trötthetsfel, och någon som – enligt pressen – gav upp onödigt tidigt.
Efter dryga fem timmar nådde Lasker resultatet +2 –1 =1(95%). Vann gjorde E. Dahmberg medan dr. E. Krikortz klarade remi.
Därmed var Laskers besök i Sverige över för den här gången och han återvände till Tyskland.

Sthig Jonasson

    Upp

  Laskers resultat

1920
3
januari Malmö, träningsparti Birger Owesson ½–½
4 januari Malmö +21 =5

1923
20 oktober Helsingborg, konsultationsparti +1
21 oktober Helsingborg +29 =2
24 oktober Göteborg +21 –2 =7
26 oktober Uddevalla +24 –1 =1
28 oktober Trollhättan +24 –1 =5
30 oktober Alingsås +29

1927
10 mars Göteborg +22 –4 =4
13 mars Karlskrona +23 –2 =5
15 mars Malmö +6 –1 =3
16 mars Falkenberg +28 –1 =1

Totalt: 274 partier +227 –12 =34 (89 vinst-%)

 
 
© Sthig Jonasson 1999  

Upp

 

   
  Lasker ger simultan i Malmö 1927.